ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS – ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο τελευταίο στάδιο της διασύνδεσης, αναβαθμίζονται τα Ταμειακά Συστήματα (εφόσον απατείται) και διασυνδέονται με τα POS, με ευθύνη της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν, με τρεις τρόπους:

μεσω email
μεσω σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή “Τα Μηνύματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE
με σχετική ένδειξη στα “Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)” στην εφαρμογή “Στοιχεία Επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, εντός 30 ημερών από την ενημέρωσή τους και το αργότερο έως τις 29/2/2024, να αναβαθμίσουν την ταμειακή μηχανή τους, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS τους, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ.

Δείτε τις επιλογές αναβάθμισης εδώ.
Εγκεκριμένες αναβαθμίσεις ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR) με δυνατότητα διασύνδε

ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
1 ADMATE F-1
2 ADMATE OL-2024
3 ADMATE OL-3024
4 ADMATE SETTE
5 ADMIN AD-300
6 ADMIN SD-100
7 AQ SMART
8 AQ SMART NEO
9 ASSO
10 CARAT LEADER
11 CARAT PERFECT
12 CITIZEN FISCAL II
13 DAISY EXPERX SX
14 DATECS CTR-100
15 DATECS CTR-150
16 DATECS CTR-210
17 DATECS CTR-220
18 DATECS CTR-222
19 DATECS CTR-410
20 DATECS FP-700
21 DATECS POCKET
22 DATECS WP-500
23 DCR ALL IN ONE
24 DCR ALL IN ONE PLUS
25 DPS S-710 PLUS
26 DPS SMART S
27 DTEC-100 extra
28 DTEC-150
29 DTEC-200
30 DTEC-50 extra
31 E CASH
32 EASY J ONLINE
33 EDO
34 ELEPHANT
35 ELIO
36 ELIO CR
37 ELTORO
38 ELTORO CR
39 ELZAB HELLAS LINK
40 ELZAB HELLAS SMART
41 ELZAB HELLAS TWO
42 EPIA CR
43 EPIA MCR
44 EPSON iBOX
45 FLEXI PALM
46 ICS i30
47 ICS MAXI REST
48 ICSMICRO
49 ICS MICRO II
50 ICS POSEIDON II
51 ICS POSEIDON NET
52 ICS TOP
53 ICS TOP II
54 INCOTEX 133
55 INCOTEX 133WEB
56 INCOTEX 777
57 INFOCARINA NET i57
58 INFOCARINA NET I57 ΙΙ
59 INFOCARINA NET PLUS
60 INFOPOS Exs
61 IP CASH
62 IP CASH
63 IP SMART
64 JOTA PLUS
65 LUPO
66 MERCATO
67 MERCATO CR
68 MF-EJ320B
69 MICROMEDIA MINI
70 MINI PLUS
71 MIRKA
72 MIRKA PLUS
73 NEON PLUS
74 NORIKO S100
75 NORMA ECO
76 NORMA EJ NET
77 NORMA EJ NET II
78 NORMA iTOUCH
79 NORMA PLUS
80 PERFECT M
81 PERFECT NEO
82 PROLINE ERGOSPEED 4
83 PROLINE GALAXY
84 PROLINE GRANDe
85 PROLINE IPALM
86 PROLINE NOVA
87 PROLINE NOVA+
88 PROLINE POLO
89 PROLINE POLO PLUS
90 PROLINE POLO PLUS (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ)
91 QUORION QMP52
92 QUORION QMP54
93 RBS EDO WEB
94 RBS ELIO WEB
95 RBS MERCATO NET
96 SAM4S ER230 EJ
97 SAM4S ER230 EJ NET
98 SAM4S ER420 EJ
99 SAM4S ER420 EJ NET
100 SAM4S NR300
101 SAM4S NR320
102 SAM4S NR320 NET
103 SAREMA FIRST
104 SAREMA MINI
105 SAREMA STORE
106 SAREMA XS
107 SENTO LAN E
108 SPECTRA 107
109 SPECTRA 207
110 SPECTRA 507
111 SUBTOTAL ONE
112 SUBTOTAL ONE Plus
113 SUBTOTAL PICCO
114 SUBTOTAL POSTO
115 WISDOR DTEC-100
116 WISDOR DTEC-50
117 ΑΔΗΜΕ TEPSON 6000 NET
118 ΝΑΝΟ

ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/diasyndesi-pos-tameiakon-systimaton/diasyndesi-0