Η εταιρία DigiPeak ιδρύθηκε το 2006 από τον Φώτιο Μ. Ροδόπουλο. Σήμερα εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής και παρέχει υπηρεσίες όπως: Εμπορίας και Εγκατάστασης Λογισμικού, Υπηρεσίες διαδικτύου, Παροχή διαφημιστικού χώρου , Ασφαλιστικές υπηρεσίες ,Συμβουλευτικές Υπηρεσίες καθώς και Λογιστικές Υπηρεσίες.

H DigiPeak είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία, με αμιγώς ανθρωποκεντρική φιλοσοφία η οποία διαμορφώνεται γύρω από την παραδοχή ότι για να επιτύχει μία εταιρία είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού πάνω σε κάθε νέα τεχνολογία αλλά και να γνωρίζει την αγορά.

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται σήμερα εκατοντάδες επιχειρήσεις του ευρύτερου Οικονομικού χώρου. Καθημερινά μας εμπιστεύονται στελέχη λογιστικών, εμπορικών και οικονομικών επιχειρήσεων, λογιστικά γραφεία, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η αμιγώς ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Διοικήσεως διαμορφώνεται γύρω από την παραδοχή, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχει μια εταιρεία, είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της ώστε να μάθει να «ακούει» την αγορά και να είναι σε θέση να παρέχει λύσεις στους πελάτες- πριν ακόμα προκύψει η ανάγκη.